Uniek soort zeegras teruggevonden in Waddenzee

Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben in de Waddenzee bij de Afsluitdijk een unieke zeegrassoort gevonden.

Het gras groeit zonder droogval onder water en is sinds jaren niet meer waargenomen. De onderzoekers kwamen het zeegras bij toeval op het spoor terwijl ze met een ander onderzoek bezig waren.

Het onder water groeiend zeegras verdween in de jaren ’30 met de aanleg van de Afsluitdijk. De Waddenvereniging, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben de afgelopen jaren geprobeerd om een andere soort zeegras terug te brengen in de Waddenzee.