Uitspraak Raad van State bevestigt lijn provincie Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft vrijdagmiddag 2september 2011 kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State over de aangevraagde bouwstop voor de elektriciteitscentrale van RWE. De uitspraak bevestigt de Provincie in haar ingezette lijn. Dit betekent dat ze verder gaat met het voorbereiden van een gedoogbeschikking. De verwachting is dat het college van GS hierover uiterlijk 20 september een besluit neemt.

Woensdag 24 augustus jl. vernietigde de Raad van State (RvS) de Natuurbeschermings-wetvergunning voor de realisatie van de centrale in de Eemshaven. Tegen deze vergunning waren 24 bezwaren ingediend. Negentien daarvan zijn niet gehonoreerd. Op vijf punten moet de vergunning worden aangepast. Naar aanleiding van de vernietiging van de Natuurbeschermings-wetvergunning hebben milieuorganisaties de Raad van State verzocht op te treden tegen de voortgang van de bouw van RWE en een bouwstop af te dwingen. GS van Groningen constateren dat er momenteel geen activiteiten plaatsvinden die nadelig zijn voor de natuur. Dinsdag a.s. vindt over de stand van zaken rond de bouw van de centrale een Statencommissie Mobiliteit en Energie plaats.

Meer informatie Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie en Kabinet, (050) 316 41 29.