Uitkijktoren bij Westhoek, haven bij Zwarte Haan

Grote plannen voor Noordwest- Fryslan. Een uitkijktoren bij Westhoek en een binnenhaventje bij Zwarte Haan. Het is zomaar een greep uit het ambitieuze ‘Masterplan Westergo’s Waddenroutes’. De plannen werden maandagavond in Oosterbierum toegelicht.

De plannen zijn afkomstig van programmabureau De Ried Mar, een samenwerking van enkele ondernemers en bureaus. Zij zien kansen om voor miljoenen in de regio te investeren. De avond in Oosterbierum werd georganiseerd door de statenfractie en regionale afdelingen van de FNP, en Frije Bilkerts. Er ligt voor liefst € 12.5 miljoen aan plannen op tafel, maar de aanwezigen waren het maandag eens dat al die plannen tot één geheel gesmeed moeten worden. De kans op subsidie en investeerders neemt daardoor toe. De bedenkers hebben grote plannen met Westhoek. Die plek moet uitnodigender worden voor toeristen en recreanten. Een uitkijktoren – binnenof buitendijks – kan de “beleefbaarheid van UNESCO Werelderfgoed de Wadden spectaculair worden  vergroot,”zo denkt Read Mar. Kosten hiervoor worden geschat op € 235.000. Er zou een bezoekerscentrum à € 255.000 bij moeten komen.

Volledig artikel op website Bildtse Post