Trilaterale workshop over Swimway

Op 26 en 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een trilateraal Swimway-programma voor de gehele Waddenzee.

De workshop begint met het ophalen van de meest recente kennis over de visstand en de ontwikkelingen hierin. Per land worden de huidige beleidsmaatregelen geinventariseerd en de betrokkenheid van de verschillende stakeholders. En wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot communicatie en educatie.

 

Dit moet de basis vormen voor wat er verder nodig is om te komen tot een Swimway-programma 2018-2024. De tweede dag staat in het teken van welke stappen er gezet moeten worden en door wie.

Meer informatie op website Programma Rijke Waddenzee