Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee ter inzage

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op maandag 29 september het Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee vastgesteld. Van woensdag 8 oktober tot en met woensdag 19 november ligt het tracébesluit ter inzage.

De vaarweg Eemshaven-Noordzee is een belangrijke scheepvaartroute. Het beleid rond de Eemshaven is erop gericht om energie gerelateerde bedrijvigheid mogelijk te maken. Daarom is het noodzakelijk de vaarweg geschikt te maken voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter. Hierbij staan veiligheid van de scheepvaart en bereikbaarheid van de haven voorop en wordt er met grote zorgvuldigheid omgegaan met de natuur. Als alles naar verwachting verloopt, start Rijkswaterstaat in het najaar van 2015 met de werkzaamheden en is de verruiming eind 2017 gereed.

Meer informatie en documentatie op website Rijkswaterstaat