Toezicht op zoutwinning

Staatssecretaris Sharon Dijksma zal scherp gaan toezien op de gevolgen voor de natuur door zoutwinning via het bedrijf Frisia.

Dat heeft de Tweede Kamerfractie van de Christen Unie beloofd. Die maakt zich zorgen omdat door de zoutwinning door Frisia onder het Wad extreme bodemdaling tot gevolg zou kunnen hebben.

Volgens de staatssecretaris moeten nog enkele besluiten worden genomen voordat de zoutwinning onder het Wad kan starten. Dijksma zegt dat zij kan ingrijpen als het winningsplan in haar ogen te ver gaat.

Ook tijdens de werkzaamheden kan de overheid nog aanpassingen opleggen, of in het uiterste geval de winning stilleggen.

Zie ook: Beantwoording kamervragen cumulatieve effecten voor natuur en milieu in Waddengebied.