Toerist bezoekt net zo lief strand mét mosselzaadinvanginstallatie

Een mosselzaadinvanginstallatie voor de kust is voor toeristen geen reden om het strand niet meer te bezoeken. Dat blijkt uit een onderzoek onder strandrecreanten dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de gemeente Schouwen-Duiveland is gedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat de gemeente Schouwen-Duiveland en horeca- en recreatieondernemers aan de kust bang waren dat toeristen hun strand zouden mijden vanwege de aanwezigheid van mosselzaadinvanginstallaties.

Wat zijn mosselzaadinvanginstallaties?
Mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) zijn constructies van touwen of netten waarmee jonge mosselen (mosselzaad) worden ingevangen. Het gebruik van MZI's is een duurzaam alternatief voor de traditionele mosselzaadvisserij. Bij de traditionele mosselzaadvisserij wordt mosselzaad van natuurlijke mosselbanken opgevist. Dit zorgt voor bodemberoering en kan de natuurlijke ontwikkeling in de weg staan.

Het gebruik van MZI's is succesvol: in 2010 hebben MZI's ruim 9 miljoen kilo mosselzaad ingevangen. Dit is bijna een kwart van de gemiddelde oogst van de mosselzaadvisserij in de Waddenzee.

Onderzoek naar de beleving van MZI's
Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de aanwezigheid van MZI's kansen biedt om toeristen aan te trekken, bijvoorbeeld door informatievoorzieningen over MZI's en door het aanbieden van arrangementen. 7% van de recreanten gaf namelijk aan dat de aanwezigheid van een MZI een reden kan zijn om een strand juist wel te bezoeken. Het ministerie van EL&I, belangenorganisaties van horeca en recreatie en de gemeente, bekijken samen de mogelijkheden om deze kansen te benutten.

Voor 90% van de mensen maakt het niet uit of er wel of geen MZI is. Slechts 2% van de recreanten mijdt een strand omdat er een MZI in het water ligt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het overgrote deel van de mensen niet weet wat een MZI is. Slechts één derde van de mensen had de MZI's in het water zien liggen.

Transitie duurzame mosselsector
Het is de bedoeling dat er in 2020 geen mosselzaad van natuurlijke mosselbanken meer wordt opgevist. In plaats van deze 'bodemberoerende mosselzaadvisserij' moet al het mosselzaad dan afkomstig zijn uit alternatieve bronnen. De verwachting is dat MZI's dan de belangrijkste bron van mosselzaad zijn. Daarom wordt deze duurzame vorm van mosselzaadvisserij nu stapsgewijs ingevoerd.

Bij deze transitie van de mosselsector worden een aantal natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee definitief gesloten voor de visserij. In deze gebieden krijgt het mosselzaad de kans om uit te groeien tot oude mosselbanken. Zo krijgt het zeeleven dat daarbij hoort alle ruimte. Er zijn al twee gebieden in de Waddenzee gesloten.

In 2008 sloten de mosselsector, vier natuurbeschermingsorganisaties en de Rijksoverheid een convenant over natuurherstel en de transitie van de mosselsector.