Toekomst Rijke Waddenzee

In de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden staat een bericht (17 september 2014) over het doorgaan van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Hoewel de signalen positief zijn, is het nog niet zover. De gesprekken over bijdragen van verschillende partijen zijn namelijk nog gaande.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is in 2010 voortgekomen uit het Convenant mosseltransitie en natuurherstel, waarin het ministerie van EZ, de PO mosselcultuur en de Coalitie Wadden Natuurlijk afspraken hebben gemaakt over de verduurzaming van de mosselzaadvisserij in combinatie met de realisatie van natuurherstel in de Waddenzee.

Volledig bericht op website Programma Rijke Waddenzee

De actuele stand van zaken en achtergronden in een inteview met Programmaleider Kees van Es