Toekennen cofinancieringsbijdrage aan Waddenfondsproject

Natuurmonumenten heeft op 25 oktober 2013 een verzoek om een cofinancieringsbijdrage ingediend voor het Waddenfondsproject 'Zeegras: herstel van een biobouwer in de Waddenzee'.

Het project beoogt het duurzaam terugbrengen van zeegras in de Waddenzee op 1 sublitorale (=permanent onder water) en 3 droogvallende locaties. Het DB-Waddenfonds heeft op 19 december 2013 een Waddenfondsbijdrage van maximaal € 277.100,- beschikbaar gesteld. Het college van GS heeft mede op basis hiervan ingestemd met het beschikbaar stellen van een provinciale cofinancieringsbijdrage van € 7.775,- in de totale kosten van € 319.000,-.