Toegevoegde waarde vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft een positief advies gegeven over de vismigratierivier.

Begin augustus kwam de Commissie met een voorlopig advies. Hierin werd gevraagd om de meerwaarde van de Vismigratierivier nog verder te onderbouwen. Dat gold vooral voor het effect ten opzichte van het visvriendelijk sluisbeheer dat door Rijkswaterstaat wordt toegepast bij de Afsluitdijk. Nu nog beter is aangetoond dat beide maatregelen elkaar eerder versterken, kon de Commissie de milieueffectrapportage met een positief advies afronden.

Gezonde vispopulatie
De Vismigratierivier Afsluitdijk onderscheidt zich van andere maatregelen doordat zowel de sterke als de zwakke zwemmers onder de trekvissen het IJsselmeer 24 uur per dag zelfstandig kunnen bereiken. “Dat zorgt ervoor dat de Vismigratierivier een positief effect kan hebben op de gezonde vispopulatie in Waddenzee, IJsselmeer en verder in het Europese achterland.” aldus de Commissie. Mogelijke onbekendheden over de uiteindelijke effecten zijn onlosmakelijk verbonden met het innovatieve karakter van het project. De Commissie adviseert dan ook om de effecten goed te volgen na de realisatie.

Afsluitdijk open voor vis
Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kunnen trekvissen het IJsselmeer niet meer bereiken. De Vismigratierivier is een innovatief plan om de ecologische verbinding tussen Waddenzee en het IJsselmeer weer te herstellen. Simpel gezegd: de Afsluitdijk gaat open voor vis. Dat is goed voor de visstand en duurzame visserij. Het project heeft een hoog innovatief karakter. Het biedt kansen om de positie van de Nederlandse waterbouwsector te verstevigen. Dat dit project zeer innovatief is en hoge verwachtingen schept, bleek ook uit de Troonrede van afgelopen dinsdag, waarbij de natuurontwikkeling bij de Afsluitdijk expliciet werd benoemd. Wereldwijd zijn er namelijk 200 locaties waar de Vismigratierivier een oplossing is.

Vervolgstappen
Het advies van de Commissie maakt deel uit van het besluit over de Vismigratierivier dat Provinciale Staten van de provincie Fryslân, naar verwachting, eind dit jaar neemt. Na instemming starten de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. De opening door de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier wordt opgenomen in het Rijkscontract. De provincie Fryslân zorgt vervolgens voor de aansluiting met de Waddenzee en het IJsselmeer. Als alles volgens planning verloopt kan in 2017 de eerste schop de grond in.

De Nieuwe Afsluitdijk
De Vismigratierivier maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met Rijkswaterstaat werken deze partijen aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het idee van de Vismigratierivier is ontwikkeld door de Waddenvereniging samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea. De uitvoering wordt gefaciliteerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Zie ook: www.deafsluitdijk.nl