Tijdelijke uitkijktoren op Rottumerplaat doet nog een broedseizoen dienst

De uitkijktoren op Rottumerplaat is deze week afgebroken. Het kenmerkende bouwwerk met zijn spitse groene punt is door de weersinvloeden en zwam zo erg aangetast dat hij de veiligheidstoets dit voorjaar niet meer doorstond.

De vogelwachters hebben afgelopen broedseizoen al gebruik gemaakt van een tijdelijke houten toren die voorlopig nog even blijft staan

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zoeken samen naar duurzame vormen van accommodatie op zowel Plaat als Oog, die beter aansluiten bij de dynamische omstandigheden in het oostelijk waddengebied. Om het bestaande grote gebouw op Plaat functioneel te houden dient er namelijk grootschalig te worden onderhouden/gerenoveerd. Een nieuwe uitkijktoren voor Rottumerplaat gaat deel uitmaken van een ontwerp voor een volledig nieuwe vogelwachterswoning op deze plek.