Texel proeftuin voor vraaggestuurd openbaar vervoer

Provinciale gelden voor innovatief project

Texel is van 2013 tot en met 2015 Proeftuin voor een innovatief project rond openbaar vervoer. Hierin staat de reiziger centraal.

Het openbaar vervoer wordt afgestemd op de behoeften en de wensen van de reiziger. Dit leidt tot beter openbaar vervoer, dus door meer mensen gebruikt en voor hetzelfde geld. Het project is geïnitieerd door Stichting Duurzaam Texel en de Gemeente Texel en wordt van harte omarmd door de provincie Noord-Holland, die deze pilot financieel ondersteunt.

Oplossing
In de huidige situatie komt het openbaar vervoer onvoldoende tegemoet aan de wensen van zowel de inwoners van Texel als de bezoekende toeristen. Dit heeft tot gevolg dat sommige busdiensten onrendabel zijn en reizigers vaker dan wenselijk de auto pakken. Dit kan beter, vinden niet alleen gemeente, dorpscommissies en scholen, maar ook ondernemers zoals logiesverstrekkers, fietsverhuurders en Connexxion

Mobiliteitsplan
In de PvdA motie TexTaxi wordt het College opgedragen een Texelse invulling voor Openbaar Vervoer te onderzoeken. De gemeente heeft daartoe met succes de Provincie Noord Holland, Stichting Duurzaam Texel, Connexxion, Texelse vervoersbedrijven en maatschappelijke partijen aan tafel gebracht om tips en wensen aan te leveren. Dit ter aanvulling van een mobiliteitsplan dat de situatie op Texel moet verbeteren. Hierin wordt niet alleen gebruik gemaakt van busvervoer, maar van het totale mobiliteitsaanbod, dus ook taxi’s, fietsen en auto’s.

Vraaggestuurd OV
De werkgroep BOVT (Beter Openbaar Vervoer Texel) werkt onder de vlag van Stichting Duurzaam Texel al geruime tijd aan de basis van dit plan, waarin de reiziger centraal staat. Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd; vervoer op maat dus. De bedoeling is dat reizigers gebruik kunnen maken van de huidige moderne communicatiemiddelen voor het plannen en boeken van een reis met het openbaar vervoer. Een bijzonder innovatief instrument binnen de openbaar vervoerswereld. Hierbij is een grote rol toegedicht aan de Texelse vervoersbedrijven. Vervoer op maat betekent namelijk ook dat het vervoersmaterieel afgestemd wordt op de vraag: kleine busjes bij weinig passagiers en grote bussen op de drukke routes. Dit betekent naast de inzet van van de bussen van Connexxion, het inzetten van de bussen en taxi’s door de Texelse vervoersbedrijven.

Planning
Het gemeentebestuur heeft inmiddels ingestemd met het projectplan Pilot Texel van de provincie Noord-Holland voor de verdere uitwerking van de plannen. Er wordt op ingezet dat de Provinciale Staten het benodigde budget in juli veilig stelt voor een pilot op Texel. In september kunnen dan de werkzaamheden starten waardoor de Proeftuin, met medewerking van de huidige vervoerder Connexxion, in 2013 kan starten. Na 2015, als de Proeftuin beëindigd wordt, moet het project zichzelf bewezen hebben en op eigen benen staan.

Achtergrond totstandkoming
Na inbreng van de PvdA motie Textaxi heeft begin 2011 de gemeenteraad zich uitgesproken voor verbetering van het OV op Texel, waarbij de klant centraal staat en waarin gemikt wordt op de inzet van de Texelse vervoersbedrijven. Op uitnodiging van de gemeente bracht vervolgens gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland een bezoek aan Texel. Tijdens dit bezoek is er bij haar op aangedrongen om specifiek voor Texel naar een Texelse oplossing te zoeken. De gemeentelijke inspanningen daarna hebben geleid tot het samenbrengen van de verschillende partijen en initiatieven in een intensief en structureel overleg.

Het Texelse idee, uitgewerkt door de werkgroep BOVT, sluit aan op de visie van de provincie op openbaar vervoer: “de pilot op Texel biedt kansen om niet alleen naar het busvervoer te kijken, maar naar alle mogelijkheden. Het gaat niet alleen om een nieuwe innovatieve manier van vervoer, maar ook om intensieve samenwerking tussen marktpartijen en overheden. Het initiatief van de ondernemers op Texel en de gemeente moet laten zien hoe marktbelangen en maatschappelijke doelen gecombineerd kunnen worden, zodat OV voor meer mensen aantrekkelijk wordt”. De provincie heeft een budget van 14 miljoen euro beschikbaar gesteld om een eenmalige impuls te geven aan projecten die hierin een voortrekkersrol vervullen en waar elders van geleerd kan worden. Het project op Texel is er hier één van.