Tevredenheid over nieuwe vaarroute langs Blauwe Balg

De Waddenunit, de Wadvaarders en Rijkswaterstaat zijn in het zonnetje gezet door het OBW. Zij werkten als projecttrekkers namelijk goed samen om de tijdelijke zomervaarroute mogelijk te maken tussen Ameland en Terschelling.

De nieuwe tijdelijke vaarroute (De Waardgronden Terschelling) ging halverwege juli open en maakt onderdeel uit van “Ik Pas op het Wad” (onderdeel van Actieplan Vaarrecreatie). Door deze kortere route, kregen de zeehonden en vogels op de noorderlijk gelegen Blauwe Balg meer rust en werd de route tussen tussen Ameland en Terschelling veiliger en korter voor de recreatievaart.

De partijen zijn met name tevreden over de onderlinge samenwerking. De Wadvaarders en de Waddenunit bepaalden de route en verzorgden de communicatie en voorlichting over de nieuwe route. Rijkswaterstaat markeerde de route met tonnen en haalde deze weer op na afloop van het vaarseizoen.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee