Terugbrengen platte oester in Waddenzee is gewenst en kansrijk

LEEUWARDEN – Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk. Het opstarten van een kleinschalig herstelproject van de platte oester in de Waddenzee zou dan ook een logische vervolgstap zijn om uit te vinden of een mogelijke terugkeer van de platte oester ook op grotere schaal haalbaar is.

Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. De hamvraag bij het onderzoek was; is herstel van platte oesterbanken in de Waddenzee mogelijk? Het haalbaarheidsonderzoek kende vervolgens twee sporen. Ten eerste, is het vanuit de natuur mogelijk en wenselijk? En ten tweede is er sociaal-maatschappelijk draagvlak voor? Die vragen worden nu met ja beantwoord.

Volledig artikel op website Programma Naar een Rijke Waddenzee. U kunt hier ook het rapport downloaden.