Terschellinger duinen natuurlijker en sterker

Staatsbosbeheer, Vitens en Rijkswaterstaat hebben op verzoek van het College van B&W van Terschelling een analyse uitgevoerd van de zeereep ter hoogte van paal 16.

De Terschellinger gemeenteraad had namelijk in januari 2014 zijn bezorgdheid geuit over de toestand van de zeereep na de ‘Sinterklaasstorm’ van 2013. In de notitie zijn de ontwikkelingen van de kust tussen paal 15 en 20 toegelicht. De belangrijkste conclusie: de veiligheid van het binnendijkse gebied is tijdens de storm van 5-6 december 2013 niet in het geding geweest. Metingen laten zien dat de buitenste duinen, sinds de invoering van het dynamisch kustbeheer, jaarlijks breder en daarmee sterker worden. Dit is goed voor de veiligheid op langere termijn.
 
Meer weten? Lees verder op het weblog van de boswachters van Terschelling.