Terschelling: Rookverbod in de natuur

In verband met de aanhoudende droogte heeft het college na overleg met politie, brandweer en Staatsbosbeheer besloten dat het vanaf 3 mei 2011 streng verboden is te roken in of binnen een afstand van dertig meter van de bossen, op de heide, in de duinen en andere natuurgebieden van Terschelling. Dit besluit geldt tot nader order.