Terschelling op zoek naar nieuwe burgemeester

TERSCHELLING – Terschelling is officieel op zoek naar een nieuwe burgemeester. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond werd de profielschets voor een nieuwe burgemeester overhandigd aan Commissaris van de Koning, John Jorritsma.

De huidige burgermeester, Rob Bats, is aangesteld als waarnemer en gaf aan niet te willen blijven. Bats vervangt, sinds juni 2013, Jurrit Visser die om gezondheidsredenen moest stoppen.

Naast de standaardeisen die gelden voor iedere burgemeester in Nederland, zijn er in de profielschets enkele speerpunten opgenomen die specifiek voor het eiland zijn.

Volledig artikel met profielschets op website Skylge.eu