Terschelling moet beschermd worden

Organisaties op Terschelling zoeken overeenstemming over de bescherming van het eiland tegen afslag. Het Platform Duurzaam Landschap Terschelling presenteerde woensdag een manifest over de kustbescherming.

Het platform heeft metingen en berekeningen uitgevoerd om verzet te bieden tegen de koers van Rijkswaterstaat om delen van het eiland in zee te laten verdwijnen.

Op de oostkant wol het platform zandsuppletie voor het behoud van de Boschplaat, op West-Terschelling wil het platform een groter gebied binnen de bescherming van de dijkring laten vallen.