Terschelling krijgt vijfkoppige adviescommissie gasboringen

De gemeente Terschelling gaat een adviescommissie voor gasboringen benoemen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.

De commissie, bestaande uit vijf leden uit de gemeenschap, heeft als taak de gemeente te adviseren bij procedures e besluitvorming omtrent gasboringen bij het Waddeneiland.

Er is door mogelijke gasboringen van Tulip Oil veel onrust ontstaan op het eiland. De commissieleden worden zo spoedig als mogelijk door het college voorgedragen.