Terschelling groeit door zandbanken

Terschelling lijkt binnenkort een stuk groter te worden aan de noordwestzijde.

Bij de Noordsvaarder ligt een grote zandbank voor de kust die steeds dichter bij het eiland komt. Joeri Lamers van Staatsbosbeheer noemt het een van de grootste landschapsvormende processen in Nederland. En de natuur doet het allemaal zelf.

Er zit nog tien meter ruimte de zandbank en het eiland. Daarachter ligt een tweede zandbank klaar. Dit zorgt voor meer ruimte voor vogels en zeehonden om te rusten. Bovendien is het goed broedgebied voor zeldzame vogels.