Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplannen Waddengebied gestart

De ontwerpbeheerplannen van 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14 januari tot 26 februari 2016 ter inzage. U kunt in deze periode uw mening over de plannen geven door een zienswijze in te dienen.

Het indienen van de zienswijze doet u bij voorkeur digitaal, maar kan ook schriftelijk of telefonisch.

Behoud van natuur
De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Zeven daarvan liggen in het Waddengebied: Waddenzee, Noordzeekustzone, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Voor elk van deze Natura2000-gebieden is een ontwerpbeheerplan opgesteld. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. Bijvoorbeeld de aanwijzing van bodembeschermingsgebieden en rustgebieden. Er blijft ruimte voor recreatie, visserij en andere activiteiten. Hiervoor gelden wel spelregels. Zo kunnen natuur beschermen, gebruiken en beleven ook in de toekomst prima blijven samengaan.

Meer informatie
Meer informatie over de Natura2000-gebieden in het Waddengebied, de ontwerpbeheerplannen en het indienen van een zienswijze vindt u op www.natura2000.nl !. De ontwerp-beheerplannen zijn digitaal beschikbaar op deze website.