Tentoonstelling Werelderfgoed Waddenzee in gemeentehuis Vlieland

In het gemeentehuis staat vanaf 1 maart 2013 tot ca. 29 maart 2013 een prachtige tentoonstelling over de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Onderdeel van de tentoonstelling is een plaquette. De plaquette staat symbool voor de erkenning van de Waddenzee als Werelderfgoed in Nederland. De tentoonstelling is tijdens openingstijden van het gemeentehuis te bezichtigen.

Estafette van 1½ jaar
De Waddenzee staat sinds 2009 op de Werelderfgoed- lijst. Om de bekendheid hierover te vergroten is op 9 november 2012 in Ferwerderadiel een estafette langs de kust- en eilandgemeenten gestart. De estafette duurt anderhalf jaar tot in 2014 het jaar dat de Waddenzee vijf jaar Werelderfgoed is. Het publiek zal uiteindelijk gevraagd worden waar de plaquette zijn plek moet krijgen.

Waddenzee Werelderfgoed
De tentoonstelling is bedoeld om het publiek in de regio te informeren over de bijzondere betekenis van het Werelderfgoed zijn. De Waddenzee staat met vele anderen op de lijst van unieke en onvervangbare cultuurgoederen en natuurgebieden in de wereld. Zoals de piramides en de Grand Canyon maar ook het Great Barrier Rif bij Australië. Vanwege het goede beleid en beheer van de Waddenzee mocht de Waddenzee Werelderfgoed worden. Nadere informatie is te vinden op de websites www.waddenzee.nl en www.waddenzeewerelderfgoed.nl

betrokkenheid bevolking
De estafette is opgezet om de bevolking in de gelegenheid te stellen meer te weten te komen over de bijzondere betekenis van Werelderfgoed Waddenzee. Onbekend maakt onbemind en dat geldt zeker ook voor de jeugd. Daarom is onder de vlag van de internationale Waddenzeeschool een lespakket ontwikkeld voor de bovenbouw. die de bovenbouwgroepen van basisschool De Zeester ook ontvangen. De nadruk ligt op het ontdekken van het gebied, vooral ook in het veld. Het pakket bevat verder ook informatie over de andere Werelderfgoederen in Nederland. De estafette is ook bedoeld als katalysator voor nader gesprek over betekenis van de status en wat je er mee kunt. Bijvoorbeeld voor duurzame toeristische ontwikkeling, in samenhang met aanpak van leefbaarheid en krimp.