Tellers op Engelsmanplaat

Professionele wadbeheerders van de Waddenunit van Economische Zaken en vrijwilligers vanuit de recreatievaart hebben dit weekeinde voor het eerst met elkaar vogeltelwerk verricht op de Engelsmanplaat.

Beiden proberen de activiteiten van mens en natuur in beeld te brengen en dat betekent veel telwerk. De vrijwilligers kregen tips over het tellen van vogels en het onderscheiden van verschillende soorten. Doel is om het werk van vrijwilligers en betaalde krachten op elkaar af te stemmen en meer begrip te krijgen voor elkaars werk.