Tegenvaller bij regulering exoten in de Waddenzee

Door het Ministerie van EZ is vorig jaar samen met Duitse en Deense overheden, kennisinstituten, het Trilateraal Waddensecretariaat (CWSS) en PRW een aanvraag ingediend bij het Europese programma LIFE+ voor de ontwikkeling van een trilateraal exoten-actieprogramma voor de Waddenzee. Helaas is de aanvraag afgewezen, maar er wordt nu gekeken naar een doorstart.

Dat een honorering van deze Europese subsidie moeilijk zou zijn, was van tevoren bekend. Dat had vooral te maken met het gegeven dat het voorstel voor het actieprogramma voorzag in kennis-ontwikkeling en het testen van nieuwe methoden in de praktijk.

Daardoor kon er op sommige LIFE+ vragen naar verwachte uitkomsten van het project en concrete toepassingen nog onvoldoende antwoord worden gegeven. LIFE+ is vooral gericht op concrete uitvoeringsprojecten met duidelijk vooraf benoemde resultaten (‘schop in de grond’), terwijl voor de regulering van exoten in de Waddenzee ook nog veel kennis nodig is.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee