Succesvolle eerste ronde fonds 'Iepen Mienskip'

WADDENGEBIED - In de eerste ronde van het Iepenmienskipsfûns hebben elf projecten op de Friese Waddeneilanden een positief advies ontvangen door het Gebiedsplatform Waddeneilanden. Het Gebiedsplatform, bestaande uit inwoners van de eilanden, adviseert Gedeputeerde Staten om de subsidie toe te kennen.

De tweede ronde is op 4 mei van start gegaan. Inwoners kunnen opnieuw projecten indienen van 4 mei tot en met 29 mei. Belangrijke voorwaarde is dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. Voor heel Friesland is dit jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Volledig artikel op website RTV Noordoost-Friesland