Succesvol broedjaar grote sterns op Texel

Na een moeizame start is 2013 een topjaar geworden voor de grote sterns op Texel. Naar schatting 5000 paar vogels broedden er dit jaar op de schelpenstrandjes van Ottersaat en Utopia. Een resultaat om trots op te zijn!

Het leek dit jaar niet te gaan lukken met de sterns. Aan het begin van het seizoen begonnen veel vogels aan een nest, maar de jongen haalden het niet. Waarschijnlijk waren de ouders niet ervaren genoeg en brachten ze te grote vis voor de kuikens mee. Dat gebeurt wel vaker bij jonge sterns. Het eerste broedseizoen mislukt dan, ze moeten eerst nog even 'oefenen'.
 
Tweede kans
Maar gelukkig is een deel van de vogels later opnieuw begonnen en werd 2013 toch nog een succes voor de grote sterns op Texel. Maar liefst 5000 paartjes hebben gebroed in de beschutte plassen achter de waddendijk. In Ottersaat en Utopia vinden sterns (en vele ander vogels) een perfecte broedplaats. Zonder vrees voor hoog water kunnen ze er veilig hun jongen grootbrengen. De gebieden liggen tegen de waddendijk aan, in de Waddenzee vinden ze hun voedsel. Door de enorme recreatiedruk op de stranden kunnen ze daar niet meer terecht. Dit soort gebieden zijn dus hard nodig!
 
Op Texel broedt een derde van het totaal aantal grote sterns in Nederland. Alleen op de Waddeneilanden en in de Delta zijn de omstandigheden goed genoeg. In deze tijd van het jaar zijn de sterns te vinden in de overwinteringsgebieden aan de westkust van Afrika.

Volledig artikel op website Natuurmonumenten