Subsidieplafonds Waddenfonds

Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft in zijn vergadering van 20 december 2012 besloten voor het jaar 2013 de volgende subsidieplafonds in te stellen

  • Natuur en water € 23.000.000
  • Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie € 14.893.000
  • Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens € 19.000.000
  • Landbouw en visserij € 10.000.000
  • Budget lokale innovaties € 1.000.000

Voor wat betreft het Waddenfonds Pionierprogramma 2012-2013 zal een aanpassing worden aangebracht in Hoofdstuk 5 (Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens) voor de Actielijn 1.1 Proeftuinen voor grootschalige toepassing van duurzame energietechnologieën. Met de aanpassing beoogt het DB een grotere diversiteit in de ingediende projecten te bewerkstelligen. Met het oog hierop wordt deze actielijn met ingang van heden tot nader order gesloten voor indiening van projecten.