Subsidie voor onderzoek naar kwelders Schiermonnikoog

Joana Falcao Salles van de Rijksuniversiteit Groningen (Microbiele Ecologie) ontvangt bijna 17.000 euro subsidie van de Gratama Stichting voor haar onderzoek 'Microbiele processen in de kwelders van Schiermonnikoog: de basis voor duurzame natuurontwikkeling'.

Kwelders zijn kustlandschappen met een belangrijke bufferfunctie tussen landschappelijke en marine ecosystemen. Op Schiermonnikoog zien we in de kwelders een complexe samenspel tussen wat de bodem aan voedingsstoffen biedt en de planten die zich in dit kwetsbare ecosysteem vestigen. De planten
leveren op hun beurt weer voedsel voor trekvogels die op deze kwelders fourageren.

Deze microbiele gemeenschappen die de voedingsstoffen in de bodem genereren en recyclen, staan aan de basis van de voedselketen, als nutrientenbron voor de groei van planten en dieren, waaronder bijvoorbeeld de
trekvogel. Het doel van dit onderzoek is het ontleden van de voornaamste processen binnen microbiele gemeenschappen, die een rol spelen in de ontwikkeling van een kwelder.