Subsidie project Waddenkwartier

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten een subsidie van € 355.000,-- te verlenen aan de gemeente De Marne voor het project Waddenkwartier.

Het Waddenkwartier biedt, naast het informatiepaviljoen, het HIP, ruimte voor meer private initiatieven zoals een ticketcentrum voor Waddenexcursies, horecagelegenheid, visserijloods, een winkel of een (tweekamer) hotel en het organiseren van activiteiten en evenementen.