Subsidie "Boerderijen langs de Waddenkust"

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het verlenen van een bijdrage van maximaal 77.600,- euro aan LTO Noord voor het project "Boerderijen langs de Waddenkust".

Bij dit project gaat het om het bieden van mogelijkheden aan eigenaren van agrarische (monumentale) panden tot het uitvoeren van restauratief werk, erfverbetering en landschappelijk inpassing van nieuwe bedrijven. Er zullen ongeveer 30 eigenaren verspreid over het Groningse Waddengebied meedoen. Het gaat hierbij om een project dat al eerder - december vorig jaar - een bijdrage heeft ontvangen vanuit het Waddenfonds.