Strengere woonregels op Schier

De gemeente Schiermonnikoog gaat de regels voor permanente bewoning op het eiland strenger handhaven. Ook zullen er huizen bijgebouwd worden om de druk van de woningmarkt te halen. Dat zegt wethouder Willem Meerdink naar aanleiding van de huizenproblematiek op het eiland.

De huizenprijzen op Schier zijn zo hoog dat eilandbewoners geen huis kunnen kopen. Dat betekent dat steeds meer huizen leeg staan. Een groot deel wordt bovendien slechts een paar weken per jaar bewoond door mensen van de vaste wal. Daar komen nu dus strengere regels voor.

De leegstand heeft grote gevolgen voor het leven op het eiland. De basisschool loopt langzaamaan leeg en ook de winkels zien hun omzet teruglopen. Bovendien hebben werkgevers op het eiland grote moeite om onderdak te vinden voor nieuw personeel.

Donderdag werd er een discussieavond gehouden voor de eilandbewoners. Daar bleek dat bewoners voorstanders zijn van strengere handhaving op de 180 dagen-regeling voor de permanente bewoning van huizen. Ook werd er gepleit voor meer nieuwbouw zodat de jongeren op het eiland kunnen blijven wonen. Ruim tachtig mensen kwamen op de discussieavond af.

De gemeente Schiermonnikoog komt in februari met een uitwerking van de plannen om het huizenprobleem aan te pakken.