Strandsuppletie op Texel van start rond 1 november

Om Nederland goed te beschermen tegen de zee brengt Rijkswaterstaat regelmatig zand aan op de kust. In 2011 en 2012 gebeurt dit onder andere op het strand van Texel Noord-West en Zuid-West en op het strand en in de vooroever van Texel Midden. Rijkswaterstaat start met de suppletie op het strand van Texel Midden.

Het gaat om het aanbrengen van 700.000 m3 zand op het strand, tussen strandpaal 14,1 tot strandpaal 17,3. Ter voorbereiding voor de suppletie is inmiddels een zinkerleiding aangebracht. Eind oktober volgen de pijpleidingen. Via deze leidingen komt het zand op het strand terecht. De verwachting is dat het eerste zand rond 1 november 2011 op het strand wordt gespoten. Voor de suppletie wordt de sleephopperzuiger Prins der Nederlanden ingezet.

Volledig artikel met kaart