Sterns en Visdiefjes nestelen weer op broedeiland in haven

De provincie Groningen, Groningen Seaports en Millenergy hebben voor het tweede jaar de handen ineen geslagen voor een tijdelijk broedeiland in de haven van Delfzijl.

Sinds begin mei is de Maria-ponton nabij de Oostelijke Handelskade gereed voor broedse vogels. Het doel van het project is het realiseren van een alternatieve broedlocatie voor Noordse Sterns en Visdiefjes, vooruitlopend op de aanleg van een windpark op de Schermdijk en Pier van Oterdum. Net als vorig jaar is er een webcam gemonteerd. De beelden zijn te volgen via www.broedeiland.nl.

Avifauna is betrokken bij de monitoring van het broedresultaat. Vorig jaar is de proef met het broedeiland als alternatieve broedlocatie erg goed verlopen. Er hebben tijdens het broedseizoen ongeveer 200 paren op de ponton genesteld. Het broedsucces was groot: er konden meer dan 200 kuikens van Visdiefjes worden geringd. Deze tweede ronde vindt vooruitlopend op een definitieve alternatieve locatie plaats, om te voorkomen dat er tot realisatie van het windpark geen goede broedlocatie voorhanden is. De ponton blijkt namelijk succesvoller te zijn dan de eerdere broedlocatie van de Visdiefjes en Noordse Sterns; de Schermdijk. In 2009 was het resultaat nihil wegens verstoring door jachtdieren en mensen, en doordat het zeewater de nesten soms wegspoelde.

Hoe werkt het? Op de ponton is een laag grind en schelpen aangebracht. Ook liggen er gresbuisjes voor de kuikens. De rand is omheind met gaas zodat de jonge vogels aan boord blijven. Mocht toch een kuikentje te water raken tijdens de eerste vliegpoging, dan kan het zijn toevlucht nemen op een vlotje naast de ponton.

Windpark Delfzijl Noord Millenergy VOF is bezig met de ontwikkeling van een windpark op de Schermdijk en de Pier van Oterdum. Op de locatie is ruimte voor 20 grote turbines, die er voor een periode van ongeveer 20 jaar zullen staan. Naar verwachting kan jaarlijks ruim 185.000 MWh aan energie opgewekt worden. Van deze opbrengst kan het windpark 30.000 huishoudens van vier personen een jaar lang van stroom voorzien. Eneco is de beoogde exploitant van het windpark. Millenergy VOF is een combinatie van Windwise BV en KDE Energy BV uit Slochteren. Die laatste ontwikkelde in de provincie Groningen eerder, met Essent als partner, de windparken 'Delfzijl zuid' en 'Eemshaven'.