Startbijeenkomst Kolkenproject in het Dollardgebied

Woensdag 25 maart organiseert het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) een bijeenkomst over het project ‘Kolken in het Dollardgebied’. Met dit project wil IVN de kolken in het gebied onderzoeken en deze informatie bundelen in een boekwerk. Zo moet de kennis over kolken bewaard blijven voor de volgende generaties. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Bellingwedde en Oldambt.

Kolken horen bij het dijkenlandschap. Menig stormvloed ging gepaard met een dijkdoorbraak, waardoor het water achter de dijk zich als een tol in de bodem boorde. Wat overbleef was een kolk. Kolken zijn daarom belangrijke overblijfselen van de strijd tegen het water; de stormvloeden en de inpolderingsgeschiedenis. Bovendien zijn ze van belang voor de natuur en het landschap en vallen er bijzondere verhalen en prachtige anekdotes over de kolken te vertellen.  

In september 2014 is de werkgroep Oldambt van de IVN afdeling Bellingwedde gestart met het project om de kolken in het gebied te inventariseren en de verhalen achter de kolken op te tekenen. Aanstaande woensdag komen alle betrokken partijen voor het eerst bij elkaar.