Start werkzaamheden tijdelijke huisvesting verkeersleiders Terschelling

Op maandag 23 september a.s. starten de werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting van de verkeersleiders van Rijkswaterstaat op Terschelling. Wegens renovatie van de vuurtoren De Brandaris, zullen de verkeersleiders vanaf november ongeveer 6 maanden werken vanuit deze nieuwe tijdelijke locatie. De tijdelijke werkplek is gehuisvest op het Seinpaalduin zodat de zichtfunctie op de Waddenzee behouden blijft.

In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt Aannemingsmaatschappij Friso het tijdelijk onderkomen in de vorm van modulaire units nabij de bunker op het Seinpaalduin. De verwachting is dat de renovatiewerkzaamheden aan De Brandaris ongeveer een half jaar gaan duren. Rijkswaterstaat heeft dit jaar de huidige verkeersbegeleidingssystemen in de toren vernieuwd. In het tijdelijk onderkomen werken de verkeersleiders ook met deze vernieuwde systemen.