Start pilot registratie Vaste Vistuigvisserij

Op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone gaat een selectie vaste vistuigvissers vanaf deze maand visserijactiviteiten meer specifiek registreren. Deze gegevens leveren interessante informatie op over de ontwikkeling van de visstand.

De vissers die deelnemen aan de pilot zullen twee jaar lang registreren, welke vistuigen ze inzetten, hoeveel ze van welke soort vangen en op welke locaties. Naast de ontwikkeling van de visstand levert deze informatie ook inzicht op of deze vorm van visserij van invloed is op bij de Natura2000 doelstellingen van de Waddenzee. En de data is belangrijke input om te komen tot een goed beheer van de visstand.

 

In ruil voor deze inspanning wordt het vissen met vaste vistuigen op de Waddenzee en in de Noordzeekustzone vrijgesteld van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dit is vastgelegd in het natura 2000-beheerplan.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee