Start kustonderhoud bij Ameland

Rijkswaterstaat start op donderdag 16 april a.s. met het aanbrengen van zand op het strand van Noordwest Ameland, nabij Hollum. Tussen paal 1.2 en paal 4.2 storten baggerschepen via een persleiding 1,3 miljoen kubieke meter zand op het strand. Hierdoor blijft Ameland de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee.

De werkzaamheden duren tot begin augustus en gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

Tijdens de werkzaamheden kunt u op het strand en in zee recreëren. Het werkterrein op het strand is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Het werkterrein kan men passeren aan de zijde van de duinen. 's Nachts zal de werklocatie worden verlicht zodat de veiligheid is gewaarborgd. Eventueel gemotoriseerd verkeer waaronder hulpdiensten zal gedurende de werkzaamheden niet worden gestremd. Watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip.

Zand voor en op de kust
Onder invloed van de zee, wind en een stijgende zeespiegel verliest de kust terrein. Als we niets doen, dan schuift de kustlijn langzaam landwaarts op. Om te zorgen dat Ameland droge voeten houdt, onderhoudt Rijkswaterstaat de kust door regelmatig zand aan te brengen. In 2015 wordt er op en langs de Amelandse kust op verschillende plaatsen ruim 4 miljoen m3 meter zand aangebracht.

Meerdere locaties
In januari startte Rijkswaterstaat met het aanbrengen van 2 miljoen kubieke meter zand voor de kust bij Ameland-Midden, tussen paal 12 en paal 17. In het najaar wordt hier ook op het strand nog eens 1 miljoen kubieke meter aangebracht.