Start Integraal Management Plan Eems-Dollard

Onder leiding van oud-gedeputeerde Douwe Hollenga kwam op 21 april de projectgroep, die de Nederlandse bijdrage aan het Duits-Nederlandse Integraal Management Plan Eems-Dollard (IMP-ED) gaat uitwerken, voor de eerste keer bij elkaar.

In deze groep zitten vertegenwoordigers uit overheden, economische sectoren en de natuur- en milieubeweging. De eerste vergadering stond vooral in het teken van kennismaken, ook met de trekkers van het proces in Duitsland, overleg over de doelstelling en reikwijdte van het IMP-ED en het maken van een planning van werkzaamheden. In 2013 moet het IMP-ED gereed zijn.

Uitgangspunt van het proces is dat in de projectgroep zoveel mogelijk op basis van eenstemmigheid zal worden gewerkt. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat iedereen zijn standpunten helder verwoordt en ook bereid is de legitimiteit van andere opvattingen te erkennen. Dat zal nog spannende discussies opleveren. In ieder geval is deze eerste stap in een goede sfeer gezet!