Start Bouw Bio-energiecentrale Delfzijl

Ballast Nedam zal eind 2011 in consortium starten met de bouw van een Bio Energie Centrale in Delfzijl voor opdrachtgever BioEnergieCentrale Delfzijl (Eneco Solar, Bio & Hydro) De energiecentrale heeft een vermogen van 49 Megawatt en levert aan 120.000 huishoudens stroom uit afvalhoutsnippers.

De centrale BEC Delfzijl komt langs het zeehavenkanaal te staan en wordt in de zomer van 2013 in bedrijf genomen. In Nederland wordt momenteel circa 90 megawatt aan houtgestookte energie geleverd door vier centrales, die meestal gekoppeld zijn aan afvalverbrandingsinstallaties.

Het hout, dat in de centrale wordt omgezet in elektriciteit, komt per schip, trein en vrachtwagen in Delfzijl uit Nederland en omliggende landen. Per jaar is circa 300 duizend ton hout nodig, dat o.a. bestaat uit gerecycled houtafval. Ten opzichte van de productie van elektriciteit in een gewone centrale levert deze houtcentrale een besparing op CO2 uitstoot van 250.000 ton per jaar.

Groningen Seaports stelt voor deze biomassacentrale een circa 7 hectare groot terrein in het Delfzijlse havengebied beschikbaar, gelegen aan het Zeehavenkanaal.

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft op 13 juli 2011 op grond van artikel 19d en artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 besloten een ontwerpvergunning te verlenen voor het oprichten en in werking houden van een bio-energiecentrale op het Metalpark in Delfzijl. De vergunning heeft ondermeer betrekking op het Natura 2000-gebied Waddenzee. De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 18 juli 2011 tot en met 29 augustus 2011 ter inzage.

Artikel op VROM Totaal