Stand van waddenvogels neemt snel af

TERSCHELLING - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991-2013. In het Nederlandse deel van de Waddenzee is de daling groter dan in de andere delen.

Dat het aantal broedende vogels in het gebied afneemt is al langer bekend. Joint Monitoring Group of Breeding Birds in the Wadden Sea (JMBB) telt de vogels sinds 1991 en publiceert jaarlijks over de trends. Dit jaar is echter voor het eerst ook gekeken naar de bewegingen sinds 2002. Daaruit blijkt dat de afname in de afgelopen tien jaar sterker was dan in de tien jaar daarvoor. Kennelijk is de situatie voor de afnemende soorten recent niet verbeterd.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad