Staandwantvissen blijft toegestaan op het wad

Staand want visserij wordt gezien als een duurzame vorm van vissen omdat het gebruik maakt van netten die speciaal voor een bepaalde vissoort en vismaat zijn ontworpen.

Hierdoor is er sprake van geen of zeer geringe bijvangst van ondermaatse vis. Omdat de netten ‘staan’ en dus niet worden voortgesleept speelt bodemberoering geen rol van betekenis en vereist de visserij relatief weinig brandstof. Een groot voordeel van deze wijze van vissen is dus dat vissen zelf in de netten zwemmen.

Even leek het erop dat deze bijzondere wijze van vissen tot het verleden zou gaan behoren, maar op het laatste moment maakte de landelijke overheid toch een uitzondering en mogen eilander vissers hun hobby blijven uitoefenen. Het ministerie verbiedt het vissen met een staandwant langs de Noordzeekustzone omdat men vreest dat daarbij wel eens een bruinvis in de netten verstrikt kan raken. Uitzonderingen waren eigenlijk niet mogelijk, maar de Waddeneilanden herbergen een uitzonderlijke culturele geschiedenis en daarvan maakt deze bijzondere vorm van visserij deel uit.