Spontane vestiging Groot zeegras bij Rottumerplaat

Onderzoekers van Rijkswaterstaat, Radboud Universiteit, the Fieldwork Company, Arcadis en Staatsbosbeheer hebben afgelopen donderdag een nieuw veld Groot zeegras (Zostera marina) onderzocht ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog.

Dit naar aanleiding van een eerdere vondst door onze vogelwachters. In korte tijd is rondom de zogenaamde Boschplaat ca. 21 hectare Groot zeegras gegroeid. Na bemonstering blijkt het te gaan om zo’n 5.000 planten die hier spontaan zijn teruggekeerd. Uit nader genetisch onderzoek moet duidelijk worden wat de herkomst van deze planten is.

Onze vogelwachters Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer van deze zomer op Rottumerplaat, troffen eind juli pal ten zuiden van het geultje onder het eiland een klein veldje Klein zeegras (Zostera noltii) aan, dat zich ten opzichte van 2013 behoorlijk had ontwikkeld. Zo’n kilometer verder zuidwaarts, in de luwte van mosselbanken, vonden ze meer dan 100 verspreid groeiende planten Groot zeegras. Reden voor de beheerders Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om de handen ineen te slaan en een ‘bemonsteringsexpeditie’ op touw te zetten met de MS Harder van de Waddenunit.

Volledig artikel op website Staatsbosbeheer Rottum