Speciale website online over De Nieuwe Afsluitdijk

Een speciale website is nu online over alle projecten die er spelen rondom De Nieuwe Afsluitdijk.

www.deafsluitdijk.nl geeft achtergrondinformatie en houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van projecten zoals Blue Energy en de Vismigratierivier.

Het doel van de website is om het brede publiek te informeren over alle ontwikkelingen en projecten die er aan zitten te komen rondom De Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk gaat de komende jaren namelijk op de schop. Dat is nodig omdat de dijk dan ook in de toekomst voldoet aan alle veiligheidseisen. Zo blijft de Afsluitdijk ons ook in de toekomst beschermen.

Volledig artikel op bron