Spaarwater met drie jaar verlengd

Het project Spaarwater van Acacia Water, waterschappen, LTO Noord en Waddenfonds wordt met drie jaar verlengd. Dat zei projectleider Jouke Velstra van Acacia Water deze week bij de proeflocatie in Borgsweer.

De partijen voeren bij vier boeren in provincie Noord-Holland, Groningen en Friesland proeven uit met systeemgerichte drainage en ondergrondse zoetwateropslag. Hiermee hopen ze verzilting tegen te gaan.

De pilots startten dit jaar en zouden tot 2016 doorgaan, maar die periode is te beperkt. 'Wij willen graag in verschillende weersomstandigheden zien wat de resultaten van de proeven zijn', geeft Velstra aan. Het project gaat nu tot en met 2019 door.

Naast de Waddenprovincies gaan Flevolandse boeren ook experimenteren met Spaarwater. Zij willen hiermee vooral de bodemdaling vertragen. De boeren gingen dinsdag op excursie naar de Groningse proeflocatie.