SodM: Maatregelen gaswinning hebben slechts tijdelijk effect

De gaswinning bij Loppersum moet over drie jaar opnieuw worden verminderd, anders blijft het risico op zwaardere aardbevingen. Dat zegt inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen, de organisatie die erop toeziet dat de gaswinning veilig gebeurt.

Het terugdringen van de gaswinning bij Loppersum heeft slechts een tijdelijk effect op de veiligheid in de provincie: 'Op de korte termijn zien we dat de veiligheid in het hele gebied toeneemt, maar over drie jaar is de noodmaatregel van nu uitgewerkt. Het winningsplan zal dan opnieuw aangepast moeten worden', aldus De Jong.

Schade in Stad
In het geval de gaswinning niet verder wordt teruggedrongen zal ook de stad Groningen te maken kunnen krijgen met aardbevingen, voorziet Jan de Jong: 'De beving van Huizinge met een kracht van 3,6 werd gevoeld in het noorden van de stad. Als de bevingen zwaarder worden, zullen Stadjers dit merken. Dit kan allerlei gevolgen hebben. Schade aan huizen, huizen die instorten, dat soort dingen'.

Volledig artikel op website RTV Noord