Sluftermond Texel verplaatst

DE COCKSDORP- De Sluftergeul is weer een paar tientallen meters naar het zuiden verplaatst. Het Hoogheemraadschap doet dit één keer per vier jaar om ervoor te zorgen dat de zeekering aan de oostzijde van het gebied door golven bezwijkt.

Het natuurgebied in het noorden van Texel heeft een open verbinding met de zee. Het was ooit de bedoeling hier een landbouwpolder van te maken, maar de natuur had teveel grip op de kwelder. In het begin van de 20e eeuw is besloten daarom het zeegat op te laten.
 
De Sluftergeul verplaatst zich langzaam richting het noorden. Aan de zuidkant is nauwelijks begroeiing. Daardoor heeft de zee vrijspel. Het Hoogheemraadschap wil dat de Sluftermond niet breder wordt dat dat hij in 1985 was, namelijk 500 meter.
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Ooms/Daalder en namen ongeveer tien dagen in beslag.

Artikel op website NH Nieuws