Slibmotor start: kwelderontwikkeling Koehoal

Afgelopen week is door het Waddenfonds bekend gemaakt dat het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ kan rekenen op Waddenfonds-subsidie.

 

Dit project wil kweldergroei bevorderen door het vergroten van het sediment-aanbod in de vorm van een zogenaamde ‘slibmotor’. Deze manier van kweldergroei is ecologisch gezien erg interessant, aangezien het een natuurlijker opbouw geeft dan door traditionele kwelderwerken met meer jonge kwelders en slikvelden. Het belang van deze jonge kwelders is voor vogels groot – ze kunnen er rusten. Ook pioniersplanten als zeekraal en lamsoor vinden er hun plek. Daarnaast is er in de slikvelden bij de jonge kwelders veel voedsel voor kluten en andere wadvogels te vinden.

 

Het project gaat gedurende drie jaar de verspreidingslocatie van uit de haven gebaggerd sediment verplaatsten naar een zorgvuldig gekozen locatie om de ‘slibmotor’ op gang te brengen. Op deze wijze wordt getracht om jaarlijks 20.000 m3 sediment geleidelijk naar de kwelders nabij Koehoal te brengen. Het bepalen van de exacte locatie en uitvoeringswijze van deze slibmotor vergt echter de eerste inspanning, gebruikmakend van de beschikbare kennis over het slibtransport naar deze kwelder.

Volledig artikel met kaart op website ecoshape