Slaapplaats Reuzensterns op Engelsmanplaat ontdekt

Regelmatig zagen de wadwachten van de Engelsmanplaat Reuzensterns voorbij vliegen. Op 1 augustus stelden ze voor het eerst vast hoeveel Reuzensterns er op deze wadplaat slapen. De Engelsmanplaat ligt tussen Schiermonnikoog en Ameland.

Wetlandwachten die namens Staatsbosbeheer de vogels van de plaat tellen, zagen overdag regelmatig Reuzensterns langsvliegen. Op 1 augustus stelden ze voor het eerst vast dat de vogels er ook slapen. Volgens Nico Jonker worden er vanaf begin augustus tussen de 10 en 22 Reuzensterns op de Engelsmanplaat geteld. Jonker: "Ze arriveren alleen of in kleine groepjes vanaf een half uur voor zonsondergang tot ver in de schemer. Opvallend is dat ze zwijgend aankomen. Ze laten hun markante roep alleen horen bij verstoring. Voor zover bekend is dit de enige slaapplaats buitengaats, op zee. De plek voldoet echter aan alle wensen van deze kieskeurige stern: onbegroeid, ver uitzicht, voetjes in het water maar de buikveren blijven droog."

Volledig artikel op website SOVON