Simonszand: doorbraak een feit

Het wad ten zuiden van Simonszand is doorgebroken. Er is een verbinding ontstaan tussen de Eilander Balg aan de westzijde van Simonszand en Spruit aan de oostzijde. Vandaag is het ms. Boschwad door de nieuwe geul gevaren.

De Boschwad is omstreeks 10.00 uur van oost naar west door de nieuwe geul gevaren bij opkomend tij. het water in Lauwersoog stond toen volgens de schipper op - 18 cm NAP. De vloedstroom was van de Eilander Balg naar de Spruit gericht.

De geul is opnieuw bevaren omstreeks 10.35 uur, toen van west naar oost. Het water in Lauwersoog stond toen op ca. + 15 cm NAP.

De grond werd beide keren niet geraakt. De Boschwad steekt ca. 1.10 m diep, dat betekent dat de bodem van de nieuwe geul op dit moment op tenminste - 140 cm NAP ligt, dat is iets beneden GLW. Half september 2011 lag de bodem hier nog op het nivo van gemiddeld hoogwater.

Naar verwachting zal de geul snel breder en dieper worden. En is het wadlopen naar Simonszand (de hele oversteek) binnenkort van de baan.

Meer informatie met kaartmateriaal op wadgids.nl