Sensoren in zeedijk Ameland

Sensoren in de ondergrond van de zeedijk in de Ballumerbocht op Ameland moeten dit stormseizoen de gevolgen laten zien van hoog water op de dijk.

Wetterskip Fryslân voert een onderzoek uit. Eén van de problemen is het verschijnsel piping. Hierbij sijpelt water bij extreme omstandigheden door de dijk en neemt dan zand mee. Gevolg kan zijn dat de dijk zijn stabiliteit verliest. In 2007 bleek al dat de dijk van Ameland niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen.

Naar verwachting wordt in 2014 begonnen met het aanpakken van de dijk. De werkzaamheden duren tot eind 2018.